Meram Petrol

(332) 375 02 02

Kurumsal

İlkelerimiz

 • • Dürüstlük ve güvenirlik
 • • İş ve çalışma ahlakı
 • • Etkililik ve verimlilik
 • • Etkin ve kolay hizmet sunumu
 • • Şeffaflık ve esneklik
 • • Zamanındalık ve sürelere uyum


 • • Tüm paydaşlara eşit ve adil yaklaşım
 • • Etkin iletişim
 • • Katılımcılık ve yetkinlik
 • • Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı
 • • Yenilikçilik
 • • Sosyal sorumluluk